عنوان مرکز تلفن آدرس
یاسوج 1 07433220154 میدان راهنمایی - پارک کودک -پشت بانک ملی - مرکز فرهنگی هنری یاسوج یک
یاسوج 2 0743380475 بلوار شهید قرنی - خیابان لقمان حکیم - مرکز فرهنگی هنری یاسوج دو
باشت 07432623498 میدان مشک - خیابان شفا - مرکز فرهنگی هنری باشت
دهدشت 07432266983 میدان شهید ضیائی - جنب ترمینال- مرکز فرهنگی هنری دهدشت
سی سخت 07433443079 سیل بند غربی - ایثار2- کوچه کتاب - مرکز فرهنگی هنری سی سخت
گچساران1 07432223811 بلوار ولی عصر - پارک شهر - جنب دبستان 12 فروردین- مرکز فرهنگی هنری گچساران یک
گچساران2 07432336796 500دستگاه -پارک بلوار وسط -جنب حسینه سیدالشهدا - مرکز فرهنگی هنری گچساران دو
لنده 07432464483 بلوار شهید بهشتی - خیابان دادگاه - مرکز فرهنگی هنری لنده
لیکک 07432824770 خیابان رهبری- کوچه کانون پرورش فکری - مرکز فرهنگی هنری لیکک
کبکیان 07433272448 خیابان شهید مطهری- جنب سازمان تبلیغات- مرکزفرهنگی هنری کبکیان
مارگون 07433282828 تپه سیاه -بالاتر از درمانگاه شهید افتاده - مرکز فرهنگی هنری مارگون
مرکز فراگیر یاسوج 07433220154 میدان راهنمایی - پارک کودک -پشت بانک ملی - مرکز فرهنگی هنری یاسوج یک

شخصی سازی

انتخاب حالت کور رنگی

انتخاب رنگ

اندازه فونت