سوالات ادبی

 

   سوال :  چطور می توان استعداد بچه ها را در زمینه نویسندگی و شاعری کشف کرد ؟

   پاسخ :  باشرکت در کارگاه های ادبی کانون ، مربیان باهدایت اعضا می توانند استعداد آنها را کشف و آنها را هدایت کنند.

 

   سوال : اگر عضوی استعداد نویسندگی داشت چطور آن را قویتر کنیم ؟

   پاسخ :  با معرفی کتاب های متاسب و خلاقانه و تشویق به مطالعه بیشتر می توان سطح نوشتن در اعضا را بالا برد.

 

   سوال:  آیا برای شاعر شدن فقط استعداد کافی است ؟

   پاسخ : برای شاعر شدن استعداد و ذوق و تخیل لازم است ولی برای اینکه شاعر و نویسنده ی خوبی. باشیم باید مطالعه بیشتر را در دستور کار ود قرار دهیم.

 

   سوال : بچه ها از چه سنی می توانتد در کارگاه های داستان و شعر کانون شرکت کنند؟

   پاسخ :  اعضا حتما باید نوشتن را بلد باشند تا بتوانند اول وارد کارگاه های نوشتن خلاق و سپس مرحله به مرحله بر اساس توانایی و علاقه به کارگاه های شعر و داستان وارد شوند .

 

   سوال :  آیا کارگاه های ادبی در فصل های پاییز  و زمستان دایر است ؟

   پاسخ :  بله فعالیت های کانون در تمام طول سال فعال و کارگاه های ادبی نیز از این قائده مستثنی نیستند.

 

   سوالات هنری

   سوال : آیا کانون از اعضای ارشد که در زمینه های هنری مثل نقاشی،خوشنویسی،سفال در کانون آموزش دیده و دارای مهارت هستند حمایت می کند؟

   پاسخ : شرایط سنی پذیرش عضو از ۶ تا پایان ۱۶ سال هست .از اعضای ارشد در برخی مهر واره ها دعوت می شود.

 

   سوال :  آیا موسیقی به فعالیتهای کانون اضافه خواهد شد؟

   پاسخ : خیر

 

   سوال :  آیا آموزش تکنیک های تخصصی تر به فعالیت های کانون اضافه خواهد شد؟

   پاسخ : با وجود کار گاههای دوره ای با تعداد مشخص و محدود اعضا و حضور در تایم مخصوص به کارگاه ،قابل اجرا است.

 

   سوال :  چرا برای اعضای عادی کار گاه خوشنویسی نیست؟

   پاسخ : به دلیل محدودیت در جذب مربیان خصوصا در بخش هنری این مشکل وجود دارد اما در کار گاه های دوره ای کار گاه خوشنویسی،سفال و... بر گزار می شود.

 

   سوال :  آیا در زمان فاصله گذاری اجتماعی کار گاهها ی هنری و انجمن ها بر قرار است؟

   پاسخ : بله  مربیانی که برای اعضای کار گاه، گروههای مجازی تشکیل داده اند قادرند آموزشها را از طریق فضای مجازی ارائه و کار اعضا را کنترل و بررسی کنند و برای شرکت در فراخوانها اعضا را آماده کنند.

 

   سوال : چطور ما در زمان فاصله گذاری اجتماعی از فعالیتهای هنری کانون بهرمند شویم؟

   پاسخ :  با مراجعه به سایت های کانون omid.kpf.ir.ودرصفحه رسمی کانون در اینستاگرام  و پیج رسمی مرکز آفرینشهای هنری aafarineesh و تلگرام و پرتال کودک می توان  در فضای مجازی از آموزش های مربیان در سراسر کشور بصورت یک کانون ملی استفاده کرد.

 

   سوالات فرهنگی

   سوال : هر عضو در هر بار مراجعه به یک مر کز فر هنگی هنری چند کتاب میتواند به امانت ببرد .؟

   پاسخ : در هر بار مراجعه با برگرداندن کتاب های امانت برده شده قبلی ، عضو می تواند دو کتاب را به امانت ببرد.

 

   سوال :  امداد فر هنگی چیست ؟

   پاسخ : به منظور اجرای فعالیت های کانون در مناطق کمتر برخوردار فرهنگی و آسیب دیده تشکیل واقدام به اجرای فعالیت نمود

 

   سوال: مناسبات و فعالیت های هفته ی کودک در چه مقطع زمانی اجرا می شود؟

   پاسخ : با اجرای فعالیت های فرهنگی هنری و ادبی  در 16 مهر آغاز و تا 21 مهر ادامه خواد داشت.

 

   سوال : جشنواره ی قصه گویی هر چند وقت یک بار بر گزار می گردد ؟

   پاسخ :به صورت سالانه بر گزار می شود.

 

   سوال : جشنواره قصه گویی به چه صورت و در چند مرحله بر گزار می گردد

   پاسخ : جشنواره به صورت ارسال فراخوان و در سه مرحله ی استانی ،منطقه ای و کشوری برگزار می گردد.

 

   سوال :چه گروه های سنی در جشنواره قصه گویی می توانند شر کت کنند ؟

   پاسخ : این جشنواره در سه گروه سنی دختران و پسران - زنان و مردان ، پدر بزگ ها و مادر بزرگ ها به صورت حضوری بر گزار می گردد.

 

    آموزش زبان های خارجی

   سوال :  آزمون تعیین سطح به چه صورت برگزار می شود؟

   پاسخ : مرحله کتبی و شفاهی برگزار می شود.

 

   سوال : میهمان شدن در مراکز دیگر به چه صورت امکان پذیر است؟

   پاسخ  : زبان آموزان می توانند در طول یک دوره آموزشی حداکثر 4 جلسه به طور پیوسته و یا در 2 نوبت که مجموع آن 4 جلسه می     باشد در کلاس های مراکز کانون زبان در شهرهای دیگر شرکت نماید.

   برای انجام فرایند مهمان شدن، زبان آموز باید به مرکز مراجعه نموده و درخواست خود را اعلام نماید. مسئول مرکز مبدأ موظف         است  پس از استعلام از مرکز مقصد و در صورت فراهم بودن امکانات لازم در مرکز مقصد، نسبت به تکمیل فرم معرفی زبان آموز    میهمان اقدام نماید.

 

   سوال : نظام ارزشیابی بخش انگلیسی در کانون زبان به چه صورت می باشد؟

   پاسخ  : در گروه کودکان نمره ای برای زبان آموزان ثبت نمی شود و ارزشیابی به صورت توصیفی می باشد.

   در گروه نوجوانان در اولین سطح (Start) ارزشیابی به صورت توصیفی انجام می شود و در باقی سطوح آزمون نهایی به صورت آنلاین    برگزار می گردد. نمره نهایی زبان آموز که از 100 می باشد از مجموع 80% فعالیت های کلاسی و 20% آزمون نهایی تشکیل می     شود

   در گروه بزرگسالان در سطوح Inter3, High3, Ad3 آزمون نهایی به صورت کتبی برگزار می شود و نمره نهایی زبان آموز که از 100 می باشد از مجموع 60% فعالیت های کلاسی و 40% آزمون نهایی تشکیل می شود. باقی سطوح آزمون نهایی به صورت آنلاین برگزار می شود و نمره نهایی زبان آموز که از 100 می باشد از مجموع 80% فعالیت های کلاسی و 20% آزمون نهایی تشکیل می شود

   نکته1حداقل نمره قبولی 75 می باشد.

  نکته2اگر زبان آموزی در آزمون نهایی نمره کمتر از 60 کسب نماید، نمره نهایی برای او محاسبه نمی شود و اصطلاحاً Final Fail محسوب شده و در آن سطح مردود است.

 

   سوال :  در چه شرایطی زبان آموزان گروه نوجوانان به گروه بزرگسالان انتقال می یابند و سطح آن ها در گروه بزرگسالان چگونه تعیین می شود؟

   پاسخ : زبان آموزان به دلیل اقتضای سن (اتمام کلاس هفتم) و یا اتمام سطح Reach4 به بخش بزرگسالان منتقل می شوند. تعیین سطح آن ها در گروه بزرگسالان توسط آزمون تعیین سطح انجام می پذیرد.

 

   سوال :  در چه شرایطی زبان آموزان گروه کودکان به گروه نوجوانان انتقال می یابند و سطح آن ها در گروه نوجوانان چگونه تعیین می شود؟

   پاسخ : زبان آموزان به دلیل اقتضای سن (اتمام کلاس چهارم) و یا اتمام سطح Jump4 به بخش نوجوانان منتقل می شوند. تعیین     سطح آن ها در گروه نوجوانان توسط آزمون تعیین سطح انجام می پذیرد.

 

   سوال :  انگلیسی بزرگسالان دارای چند سطح می باشد؟

   پاسخ : انگلیسی بزرگسالان دارای 18 سطح به قرار زیر می باشد.

 Basic 1,2,3   

Elementary 1,2,3   

Pre-intermediate 1,2,3   

Intermediate 1,2,3   

High Intermediate 1,2,3   

Advanced 1,2,3   

 

   سوال :  انگلیسی نوجوانان دارای چند سطح می باشد؟

   پاسخ : انگلیسی نوجوانان دارای 13 سطح به قرار زیر می باشد.

Start   

Run 1/2/3/4   

Race 1/2/3/4   

Reach 1/2/3/4   

 

    سوال : انگلیسی کودکان دارای چند سطح می باشد؟

   انگلیسی کودکان دارای 14 سطح به قرار زیر می باشد.

   Prime1/2

   Step 1/2/3/4

   Move1/2/3/4

   Jump 1/2/3/4

 

   سوال :  چگونه می توانم کتاب هایم را تهیه کنم؟

   پاسخ : ابتدا به نشانی http://ilireg.ir مراجعه نمایید سپس بر روی گزینه خرید کتاب کلیک نمایید. در صفحه بعد استان خود را انتخاب نمایید پس از آن با استفاده از شماره زبان آموزی و کد ملی وارد سامانه شوید. پس از ورود از قسمت خرید کتاب به تهیه کتاب های خود اقدام نمایید.

 

   سوال :  چگونه می توانم در مراکز کانون زبان نام نویسی کنم؟

   پاسخ : با به همراه داشتن شناسنامه زبان آموز به مرکز آموزشی مورد نظر مراجعه کرده و پیش ثبت نام کنید. سپس طبق زمانبندی  ثبت نام که از طرف مرکز به شما اعلام می شود و توسط شماره زبان آموزی و رمز عبور (کدملی هر زبان آموز) که از طرف مرکز به  مراجعه کننده داده می شود وارد سایت کانون شده و ابتدا نسبت به پرداخت اینترنتی شهریه اقدام می نمایید. پس از واریز شهریه در زمانبندی مشخص شده روز و ساعت مورد نظر خود را انتخاب می نمایید. ( واریز وجه به معنای ثبت نام نمی باشد و حتما می بایست انتخاب روز و ساعت در سایت انجام شود تا ثبت نام تکمیل گردد).

 

   سوال :  شرط سنی برای شرکت در مقطع آموزشی کودکان، نوجوانان و بزرگسالان به چه ترتیبی می باشد؟

   پاسخ:

   کودکان از پایان پایه اول ابتدایی تا پایان پایه چهارم ابتدایی

   نوجوانان از پایان پایه چهارم ابتدایی تا پایان پایه هفتم متوسطه

   بزرگسالان از پایان پایه هفتم متوسطه و یا 14 سال تمام

 

   سوال :  تعداد جلسات هر ترم، مدت زمان ترم، تعداد جلسات در هفته و مدت زمان هر جلسه چه مقدار است؟

   پاسخ : هر ترم 21 جلسه می باشد و در هفته در دو روز (شنبه - چهارشنبه، یک شنبه - سه شنبه، دوشنبه - پنج شنبه) برگزار می شود که 2 ماه و نیم زمان می برد.     

   هر جلسه کلاس های مقطع کودکان و نوجوانان یک ساعت و نیم و بزرگسالان یک ساعت و چهل و پنج دقیقه طول می کشد.

 

   سوال : آیا در آینده قصدی برای برگزاری مقاطع high-Intermediate و advanced ندارید؟

   پاسخ : طبق نظر کارشناسان امکان برگزاری دوره های مجازی برای سطوح High-Intermediate و Advanced در حال حاضروجود ندارد.

 

    سوال : بنده به دلیل بیماری نتوانستم پاسخ 4 درس را ارسال کنم. می خواستم بدانم هنوز امکان پاس کردن این ترم هست؟

   پاسخ :پنجاه نمره پایان ترم شما مربوط به ارسال تمرینات می باشد. هر تمرین که ارسال نشود، نمره آن از نمره پایانی شما کسر خواهد شد.

 

   سوال : آیا آزمون میان ترم اختیاری هست؟

   پاسخ :  آزمون میان ترم جزء نمرات پایان ترم شما محسوب می شود.

 

   سوال :  من می خواهم از ابتدا شروع کنم آیا باز باید تعیین سطح بدهم؟

   پاسخ :  اگر میخواهید از ابتدا شروع کنیدنیاز به آزمون تعیین سطح نمی باشد اما چنانچه بعد از دریافت شماره زبان آموزی تصمیم به تغییر سطح بگیرید امکان تغییر سطح وجود ندارد.

 

شخصی سازی

انتخاب حالت کور رنگی

انتخاب رنگ

اندازه فونت